Har helårslisens. Men på det punktet jeg velger klasse så står det "M17-29, kr 750,00"