Det hadde jo vært spennende med noe synsing om hvordan det går med Frøys terrengsykkelanlegg og mulighetene for start på Grønmo.