http://www.youtube.com/watch?v=nOMeTIrZ3ZE

nedkjøring på en sørvisvi fra en demning i Tromsø. Første turen ned og ikke fått rear bakdemperen tuna helt inn, så tok det litt rolig over de groveste partiene.


Go big or go home.