Søndagstur i Østmarka: http://www.youtube.com/watch?v=yLTAbdVDK_s&hd=1

Ingen fancy videoredigering eller musikk, bare diverse partier satt sammen. GoProen er montert på styrerøret.


Geir Bjerke - sitte, stå, gå