På strekningen fra krysset på Skullerudåsen til Rundvann er det særlig ett stort gjørmehull som trenger klopping. I tillegg er det flere mindre partier som kan ha godt av det.

Litt mindre brukt trase er langs den gamle lysløypa fra Smalvann retning Ødegården. Her hadde det vært fint med klopping over Smalvannsmåsan og stedvis i nedkjøringen mot Ødegården.

--frank