Ny løype på gang i Årdal.

http://vimeo.com/14009767


Sibodla og sokkaseg....