Selger ungdomsbillett (15-16 år) til Drammenduro 25.-26. juni 2022, kr 350. (Det skal visst gå an å endre klasse.) Svar her el sms til ni-to--seks-null-åtte-ni-en-to.