Det arrangeres audax i Norge og. Se randonneurs.no. Lave skuldre og fin utholdenhetstrening.