Forrige tråd
Neste tråd
Print tråd

Trygdeskandalen

Trygdeskandalen #2581039 30/10/2019 11:29
Registrert: Jul 2009
Innlegg: 2,020
H
Hekta-MTB Offline OP
Ivrig
OP Offline
Ivrig
H
Registrert: Jul 2009
Innlegg: 2,020
NAV-direktøren og Arbeidsministeren må gå? Men er det ikke rettsvesenet som virklig har bommet her?
Kan noen forklare hvorfor NAV/arbeidsministeren har ansvaret for at noen feilaktig dømmes for såkalt trygdesvindel.


#StayTheFuckHome
Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581040 30/10/2019 11:42
Registrert: Oct 2004
Innlegg: 5,279
kjerts Online
Søk hjelp!
Online
Søk hjelp!
Registrert: Oct 2004
Innlegg: 5,279
Hvordan behandles sakene hvor noen bevisst har løyet om hvor de har oppholdt seg for å svindle NAV i henhold til de reglene som både NAV og de selv trodde man måtte forholde seg til? Er det tilbakebetaling og erstatning i vente der og?

Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581042 30/10/2019 12:00
Registrert: Nov 2006
Innlegg: 832
S
skiraffen Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
S
Registrert: Nov 2006
Innlegg: 832
Dersom man har måtte lyve til NAV for å få sin rettmessige andel burde man jo få en slags kompensasjon i alle fall.

Re: Trygdeskandalen [Re: kjerts] #2581043 30/10/2019 12:01
Registrert: Jul 2009
Innlegg: 2,020
H
Hekta-MTB Offline OP
Ivrig
OP Offline
Ivrig
H
Registrert: Jul 2009
Innlegg: 2,020
Er det "mened" hvis man forklarer seg falskt i disse rettsakene? Grunnlaget for rettsaken er jo feil, man skulle jo aldri ha vært der.


#StayTheFuckHome
Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581044 30/10/2019 12:02
Registrert: Nov 2003
Innlegg: 10,299
gare Online
More than words
Online
More than words
Registrert: Nov 2003
Innlegg: 10,299
Sitat: Hekta-MTB
NAV-direktøren og Arbeidsministeren må gå? Men er det ikke rettsvesenet som virklig har bommet her?
Kan noen forklare hvorfor NAV/arbeidsministeren har ansvaret for at noen feilaktig dømmes for såkalt trygdesvindel.


Det som jeg synes er litt problematisk i denne saken er at Trygderetten ga klare føringer i 2017 om denne problemstillingen og det bør jo ha ført til at direktoratet gav klar melding til NAV-kontorene om hvordan praksis skal være og hvordan lovverket skal tolkes. Det er jo ikke slik at det sitter medarbeidere på kontorene rundt om og finner på sine egne tolkninger på egen hånd. Fra 2017 var det jo tydelig(etter dom i Trygderetten)at gjeldende tolkning av loven var gal, og da burde direktoratet tatt grep.


Apatien i samfunnet er økende, og ingen bryr seg.
Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581045 30/10/2019 12:06
Registrert: Apr 2008
Innlegg: 1,541
S
simson Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
S
Registrert: Apr 2008
Innlegg: 1,541
Sitat: Hekta-MTB
NAV-direktøren og Arbeidsministeren må gå? Men er det ikke rettsvesenet som virklig har bommet her?
Kan noen forklare hvorfor NAV/arbeidsministeren har ansvaret for at noen feilaktig dømmes for såkalt trygdesvindel.


Godt spørsmål:
- Om ansvar: Det er statsråden som står parlamentarisk og politisk ansvarlig overfor Stortinget. Det vil si at hvis Stortinget mener det er vanstyrt innen en statsråds sektor, kan Stortinget kreve statsrådens avgang (kan skje ved mistillitsvotum, eller regjeringen/statsråden kan komme mistilliten i forkjøpet ved at statsråden fratrer sin stilling).
Stortinget kan tilsvarende ikke gripe inn overfor underliggende virksomheter og disses ledere - Stortinget forholder seg til statsråden.

- Om feilen: Både NAV og rettsinstansene har gjort feil. NAV fatter vedtakene (og har gjort dette på bakgrunn av at NAV selv har tolket reglene feil). Rettsvesenet har lagt NAVs tolkning til grunn - noe som også er alvorlig for rettsvesenet, men som ikke gir de samme muligheter for å kreve en leders avgang.
Noe som gjør NAVs (og dermed ledernes) ansvar dobbelt feil er at trygderetten begynte med å stille spørsmål om dette virkelig kunne være riktig for 2 år siden, da NAV tapte saker der dette ble prøvet. På tross av at NAV i hvert fall da ble klar over problemet, brukte de hele to år på å få klarhet i dette.

Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581069 30/10/2019 13:55
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,823
front biker Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,823
Sakene dukker ikke opp i retten uten at NAV har meldt brukerne til politiet for etterforskning. Og det er politiet som utferdiger siktelse og fremmer denne for retten.

Her er det vel gjort feil i alle ledd. NAV burde ikke anmeldt. Politiet burde ikke siktet. Forsvarer burde har kjørt på at EØS-reglene står i motstrid til norske lover. Og dommeren burde ha sett at det ikke var grunnlag for domfellelse.

Jeg sitter selv som meddommer i Oslo tingrett. Har ikke hatt noen befatning med NAV-saken, men kan bare si at som meddommer er du helt prisgitt hvordan fagorganer, aktorat og dommer argumenterer. Med mindre man er ekspert på området, og kan bringe nye momenter inn i saken.

Uavhengig av alt dette, virker ubetinget straff som en altfor streng reaksjon, gitt de premissene som ligger i dommene. De domfelt her ikke gitt riktige opplysninger vedrørende hvor de opphold seg, men har bortsett fra det har de ikke fått utbetalt noe mer enn de ellers har krav på.

Min mening!

Redigert av front biker; 30/10/2019 13:56.

Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581078 30/10/2019 15:07
Registrert: Jun 2013
Innlegg: 1,642
vids Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
Registrert: Jun 2013
Innlegg: 1,642
Loven i Norge var jo klar. At det er et EØS-regelverk som har gått parallelt og gjort loven ugyldig redder trydgesvindlerene, flaks for dem, men uskyldig? Tja?

Jeg kjenner folk som i ungdommen gjorde sånne ting, fikk venner til å signere og sende inn meldeskjema hjemmefra mens de hadde sesong i alpene. Hadde ikke sansen for det da, og har det heller ikke nå... (Heldigvis ble folk av dem også til slutt, så ubetinget fengsel hadde vært i overkant)


Santa Cruz Nomad mullet
Re: Trygdeskandalen [Re: vids] #2581081 30/10/2019 15:20
Registrert: Aug 2001
Innlegg: 13,451
O
Ole Offline
More than words
Offline
More than words
O
Registrert: Aug 2001
Innlegg: 13,451
Sitat: vids
Loven i Norge var jo klar. At det er et EØS-regelverk som har gått parallelt og gjort loven ugyldig redder trydgesvindlerene, flaks for dem, men uskyldig? Tja?

Jeg kjenner folk som i ungdommen gjorde sånne ting, fikk venner til å signere og sende inn meldeskjema hjemmefra mens de hadde sesong i alpene. Hadde ikke sansen for det da, og har det heller ikke nå... (Heldigvis ble folk av dem også til slutt, så ubetinget fengsel hadde vært i overkant)


De kostet ikke samfunnet noe mer ved å være i Alpene enn her hjemme, og de holdt på med noe meningsfylt som holdt dem oppe som mennesker. Her hjemme kunne man kanskje fått seg en jobb, men man kunne også blitt nedbrutt av å ikke ha noe vettugt å holde på med.

Re: Trygdeskandalen [Re: front biker] #2581083 30/10/2019 15:22
Registrert: Jul 2009
Innlegg: 2,020
H
Hekta-MTB Offline OP
Ivrig
OP Offline
Ivrig
H
Registrert: Jul 2009
Innlegg: 2,020
Sitat: front biker
Og det er politiet som utferdiger siktelse og fremmer denne for retten.

Ja, det er vel her det egentlig har skjedd feil? NAV anmelder fordi de mener det er begått lovbrudd, politiets jurister vurderer saken og kommer frem til helt feil lovtolkning? Er det NAV sin egen tolkning som legges til grunn av politijuristene?


#StayTheFuckHome
Re: Trygdeskandalen [Re: Ole] #2581084 30/10/2019 15:38
Registrert: Jun 2013
Innlegg: 1,642
vids Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
Registrert: Jun 2013
Innlegg: 1,642
Sitat: Ole
Sitat: vids
Loven i Norge var jo klar. At det er et EØS-regelverk som har gått parallelt og gjort loven ugyldig redder trydgesvindlerene, flaks for dem, men uskyldig? Tja?

Jeg kjenner folk som i ungdommen gjorde sånne ting, fikk venner til å signere og sende inn meldeskjema hjemmefra mens de hadde sesong i alpene. Hadde ikke sansen for det da, og har det heller ikke nå... (Heldigvis ble folk av dem også til slutt, så ubetinget fengsel hadde vært i overkant)


De kostet ikke samfunnet noe mer ved å være i Alpene enn her hjemme, og de holdt på med noe meningsfylt som holdt dem oppe som mennesker. Her hjemme kunne man kanskje fått seg en jobb, men man kunne også blitt nedbrutt av å ikke ha noe vettugt å holde på med.


Man har jo et opplegg for å få folk i jobb igjen. De jeg kjenner som gjorde dette var ikke interessert i å få jobb, de ville bare ha gratis friår.

En annen jeg kjenner veldig godt var deprimert og klarte ikke å få seg selv til å søke jobb, han havnet på noe tiltak som tvang ham til å stå opp om morgenen og gjøre en aktiv søkejobb. Det ordnet biffen for ham, og fast jobb var gull for psyken. Han er veldig tilhenger av å bli stilt krav til.

Men JEG skal ikke late som om jeg vet hva alle individer i NAV-systemet opplever eller har godt av. Det er selvfølgelig mange som trenger å oppmuntres, men i så fall så er det jo litt merkelig at de kun skal begrenses til EØS-området?


Santa Cruz Nomad mullet
Re: Trygdeskandalen [Re: vids] #2581099 30/10/2019 18:08
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 3,659
Loki Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 3,659
Sitat: vids
Loven i Norge var jo klar. At det er et EØS-regelverk som har gått parallelt og gjort loven ugyldig redder trydgesvindlerene, flaks for dem, men uskyldig? Tja?

Hva mener du egentlig? Man kan ikke være både skyldig og uskyldig.
Skal man følge loven (eller ikke) etter egen lyst?


He took the road less travelled, but somehow won out in the end
Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581102 30/10/2019 18:50
Registrert: Jun 2012
Innlegg: 450
E
erik e Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
E
Registrert: Jun 2012
Innlegg: 450
Så nå på nyhetene fra Spania. Norske ´´Navere´´håpet på mer penger sendt nedover. Fjas og spøk til side ,folk må jo få de pengene de har krav på. Om jeg fikk bestemme reglene er jeg redd våre penger måtte brukes her hjemme. Blir jo rett og slett pinlig og se Norske navere i Syden . Pinlig blir det og se disse kvinnene som er sjefer for dette .

Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581127 30/10/2019 22:59
Registrert: May 2006
Innlegg: 4,878
sanouka Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: May 2006
Innlegg: 4,878
Er neppe skiboms og navere på uspesifisert restplass på GC som har vært den egentlige årsaken til myndighetenes uvilje til å følge EØS regelverket. Her er det et klassisk eksempel på at nasjonens interesser ikke er sammenfallende med sentraliseringsmakten i Brussel. Norske politikere har stort sett over hele fjøla vært klare på at trygde-eksport er en uting og noe man ikke har tenkt å bøye seg for. Brussel vant og alle er i harnisk over NAV som bare har fulgt politisk vilje og alle inkludert rettsstaten har vært såre fornøyde. Man kan jo godt hevde at ubetinget fengsel for å ha oppholdt seg i Køben når man egentlig skulle ha vært hjemme i Brummundal for å stemple hver fjortende dag er i overkant firkantet og kan vel sees i lys av vårt protestantiske grunnsyn av å yte før nyte i tillegg til nevnte standpunkt om eksport av trygd. Det som denne saken ihvertfall viser er at EØS avtalen er overmoden for en revidering og reforhandling og at NAV sine retningslinjer og krav til sine klienter også bør gjennomgås. Hvis noen skal ansvarliggjøres her så er det et samlet politikerkorps som har sittet på Stortinget gjennom de siste ti årene.


"It never gets easier, you just go faster."
Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581255 31/10/2019 22:06
Registrert: May 2006
Innlegg: 4,878
sanouka Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: May 2006
Innlegg: 4,878
Aaserud (AP) og Lysbakken (SV) medgir at de kan være medskyldige i NAV skandalen......klovner.
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/5dbb5697ae31830011c12fab


"It never gets easier, you just go faster."
Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581536 04/11/2019 08:46
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 6,755
Knirkekne Offline
Søk hjelp!
Offline
Søk hjelp!
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 6,755
Nå blir vel neste at de som er uskyldig dømt til fengsel må betale tilbake kostnadene forbundet med fengselsoppholdet.


The only reason a bicycle should ever be in an upside down position is during mid-rotation while crashing.
Re: Trygdeskandalen [Re: Knirkekne] #2581556 04/11/2019 10:29
Registrert: Jul 2004
Innlegg: 532
KjellMa Offline
Avhengig
Offline
Avhengig
Registrert: Jul 2004
Innlegg: 532
Sitat: Knirkekne
Nå blir vel neste at de som er uskyldig dømt til fengsel må betale tilbake kostnadene forbundet med fengselsoppholdet.


Det holder vel å bli fordelsbeskattet pga gratis kost og losji


Gi noe som varer, gi fan
Re: Trygdeskandalen [Re: vids] #2581782 06/11/2019 08:50
Registrert: Apr 2015
Innlegg: 402
TordFuglstad Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
Registrert: Apr 2015
Innlegg: 402
Sitat: vids
Loven i Norge var jo klar. At det er et EØS-regelverk som har gått parallelt og gjort loven ugyldig redder trydgesvindlerene, flaks for dem, men uskyldig? Tja?

Jeg kjenner folk som i ungdommen gjorde sånne ting, fikk venner til å signere og sende inn meldeskjema hjemmefra mens de hadde sesong i alpene. Hadde ikke sansen for det da, og har det heller ikke nå... (Heldigvis ble folk av dem også til slutt, så ubetinget fengsel hadde vært i overkant)


Kanskje vanskelig å forstå dette, men når man er medlem av EØS, så er det dette regelverket som er det gjeldende. Dette burde selvsagt rettsvesen og NAV også være fullt klar over.

Hva du personlig mener om folk som mottar trygdeordning, og hva de skal bedrive tiden sin med, påvirker ikke i hvilken grad de er uskyldige eller ikke.


Selvbygd leketøy: Dartmoor Hornet
Byggetråd
Re: Trygdeskandalen [Re: TordFuglstad] #2581792 06/11/2019 10:06
Registrert: Jun 2013
Innlegg: 1,642
vids Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
Registrert: Jun 2013
Innlegg: 1,642
Nei, du tar feil, det er ekstremt enkelt å forstå. NAV har tolket absoluttheten av EØS-regelen feil, mens disse "uskyldige ofrene" har dog hatt veldig tydlige regler å forholde seg til.

Og hadde disse folkene dratt avgårde på feriene sine fordi de med sin gode innsikt i EØS-reglene mente de hadde rettigheter til det, så er det en annen sak. Men siden de færreste har lest internasjonal jus, så har de jo med vilje brutt de (feilaktige) norske lovene. Meldeskjemaer må krysses av for opphold i utlandet bl.a.

Så kaaaan det være noen som faktisk har kunnet jussen sin så godt, men da vil jeg tro de også hadde greid å unngå fengsel? Resten antar jeg bare var heldig som holdt seg innen EØS-området?

At de nå må få oppreisning, siden de har vært straffet for lovbrudd som ikke var lovbrudd, det er også en selvfølge. Men intensjonen bak ordet uskyldig føler jeg ikke er til stede. Er jeg uskyldig om jeg stjeler på en måte ingen har greid å skrive en lov mot ennå (som lyssky finansakrobater finner på hver dag)?

Redigert av vids; 06/11/2019 10:10.

Santa Cruz Nomad mullet
Re: Trygdeskandalen [Re: vids] #2581801 06/11/2019 10:47
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 3,659
Loki Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 3,659
Sitat: vids
Er jeg uskyldig om jeg stjeler på en måte ingen har greid å skrive en lov mot ennå?
Virker som du blander etikk, moral og tro med jus. (Noe som for øvrig virker populært for tida.)


He took the road less travelled, but somehow won out in the end
Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581811 06/11/2019 11:06
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 1,520
M
mroek Online
Ivrig
Online
Ivrig
M
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 1,520
Jeg kjenner at jeg blir irritert over media som fremstiller disse ofrene som så veldig uskyldige. De er jo ikke det, de har med viten og vilje feilrapportert til NAV om hvor de befinner seg, og uansett hvor god grunn de mente å ha for dette, så har de brutt regelverket.

At det nå viser seg at EØS-jussen ikke tillater NAV å ha dette regelverket gjør dem ikke uskyldige, men det er klart de må få tilbake de pengene de har krav på, samt oppreisning (som må vurderes individuelt, åpenbart).

I likhet med @vids så tviler jeg på at det er mange (om noen) av disse som trosset regelverket med bakgrunn i dyptgående kjennskap til EØS-jussen.

Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581813 06/11/2019 11:28
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 4,260
Tex Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 4,260
Jeg tror heller ikke de fleste av de som har vært straffet, har handlet i god tro, så min sympati med dem er noe begrenset.

Dessuten: Hva med de som fulgte regelverket og oppga at de skulle reise utenlands og fikk trekk i utbetaling som følge av dette. De må da også få etterbetalt det de ble trukket for? Jeg vil anta at dette utgjør en mye større gruppe mennesker en de ti-talls som har blitt straffeforfulgt.

Og så er det de som avstod fra å reise til utlandet fordi de ble fortalt at det ikke var tillatt - skal de kompenseres for den ulempen de urettmessig har blitt påført?

Kan bli mye moro av dette.

Re: Trygdeskandalen [Re: Loki] #2581816 06/11/2019 11:41
Registrert: Jun 2013
Innlegg: 1,642
vids Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
Registrert: Jun 2013
Innlegg: 1,642
Sitat: Loki
Sitat: vids
Er jeg uskyldig om jeg stjeler på en måte ingen har greid å skrive en lov mot ennå?
Virker som du blander etikk, moral og tro med jus. (Noe som for øvrig virker populært for tida.)

Ja, det er det jeg gjør (bortsett fra tro, som jeg ikke ser å ha blandet inn?), skal man forholde seg til den rettslige bruken av det er jo en hver usyldig inntil rettsalen har bestemt noe annet.

Men, jeg vil ikke være sint mann på nettet! Blir bare litt mye på nyhetene.


Santa Cruz Nomad mullet
Re: Trygdeskandalen [Re: Tex] #2581827 06/11/2019 12:28
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 1,520
M
mroek Online
Ivrig
Online
Ivrig
M
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 1,520
Sitat: Tex
Dessuten: Hva med de som fulgte regelverket og oppga at de skulle reise utenlands og fikk trekk i utbetaling som følge av dette. De må da også få etterbetalt det de ble trukket for? Jeg vil anta at dette utgjør en mye større gruppe mennesker en de ti-talls som har blitt straffeforfulgt.

Og så er det de som avstod fra å reise til utlandet fordi de ble fortalt at det ikke var tillatt - skal de kompenseres for den ulempen de urettmessig har blitt påført?

Jeg kan ikke tenke meg at noe av dette blir en realitet, selv om det prinsipielt er ganske likt for disse som for dem som ble direkte straffet. Da må de eventuelt gå til søksmål mot staten, og kostnaden ved dette er høy (advokater vet å ta seg betalt). Sjansen for å vinne frem tror jeg er mikroskopisk.

Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581862 06/11/2019 15:05
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 4,260
Tex Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 4,260
Det har du sikkert rett i.
Likevel synes jeg det skurrer hvis de som har brutt reglene og vært skadelidende skal få erstatning, samtidig som de som har fulgt regelverket og vært skadelidende, ikke skal få.

Redigert av Tex; 06/11/2019 15:05.
Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2581957 07/11/2019 11:35
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 968
tais Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 968
Uskyldige er de som sagt fra seg AAP for å kunne oppholde seg i et EØS-land: https://www.aftenposten.no/familieogoppv...samme-situasjon


________________

eva
Re: Trygdeskandalen [Re: Hekta-MTB] #2582058 07/11/2019 23:08
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 1,520
M
mroek Online
Ivrig
Online
Ivrig
M
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 1,520
Jeg har klart mer sympati for dem som har fått et tap fordi de var ærlige, enn dem som bevisst brøt reglene og nå forsøker å fremstå som offer fordi de reglene de brøt ikke var i henhold til EØS-jussen.

Re: Trygdeskandalen [Re: Tex] #2582068 08/11/2019 07:32
Registrert: May 2009
Innlegg: 4,631
Garpen Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: May 2009
Innlegg: 4,631
Sitat: Tex
Jeg tror heller ikke de fleste av de som har vært straffet, har handlet i god tro, så min sympati med dem er noe begrenset.


Uten å ha lest alt av enkelthendelser i sakskomplekset har jeg forstått at en hel del av de som er dømt har fått muntlig eller en noe uformell tillatelse til å reise utenlands av egen saksbehandler som siden har blitt overprøvd av et kontrollorgan ...

Redigert av Garpen; 08/11/2019 07:32.

Medlem i NOTS – Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
Re: Trygdeskandalen [Re: Garpen] #2582166 08/11/2019 16:35
Registrert: May 2011
Innlegg: 324
Hen9ng Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
Registrert: May 2011
Innlegg: 324
Men regelverket til NAV har jo vært klinkende klart hele tiden, så kan man si og burde forventet at de ansatte i NAV bør kunne sitt eget regelverk og si "Nei, det kan du ikke gjøre i den situasjonen du er i akkurat nå". Men de har jo selv krysset av for å ikke dra eller har vært utenlands, når det står at dette ikke er greit.

Redigert av Hen9ng; 08/11/2019 16:36.
Re: Trygdeskandalen [Re: Garpen] #2582168 08/11/2019 16:51
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 4,260
Tex Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 4,260
Sitat: Garpen

Uten å ha lest alt av enkelthendelser i sakskomplekset har jeg forstått at en hel del av de som er dømt har fått muntlig eller en noe uformell tillatelse til å reise utenlands av egen saksbehandler som siden har blitt overprøvd av et kontrollorgan ...


Høres for meg mer ut som en dårlig forklaring fra noen som er knepet i å bryte nokså klare regler. (Regler som var klare, men ikke lovlige.)


Terrengsykkel utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Kristoffer Kippernes Utstyrsredaktør: Øyvind Aas
Salg og marked: Knut Harald Smette | Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt
Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå